Επικοινωνία

Στοιχεια Επικοινωνιας

Επαφή

Επαφή-εικόνα

Managing Director Χριστίνα Θεοδωρακοπούλου

Διεύθυνση:
Ελλάδα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνο: +30 210.98 33 923

Τηλεομοιοτυπία: +30 211.71 05 864

Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: +30.6972877240

http://www.ninaco.gr